כנס הורוביץ לחברה כלכלה 2017 תפריט

סקר בכירי המגזר העסקי

אפשרויות חדשות למימון עסקים קטנים ובינוניים | פרופ' שמואל האוזר, יו"ר רשות ניירות ערך

כלכלה התנהגותית ורגולציה | פרופ' יובל פלדמן, אוניברסיטת בר-אילן, המכון הישראלי לדמוקרטיה ועומר זליבנסקי

טיוב הרגולציה בישראל והקלת נטל הבירוקרטיה | ד"ר אסף כהן, יועץ כלכלי בחברת Compass Lexecon ומרצה במרכז האקדמי רופין ואוניברסיטת ת"א

נטל הרגולציה והבירוקרטיה הממשלתית | ירום אריאב, יו"ר לביא קפיטל

היעד: חברה אחת, כלכלה אחת | ד"ר קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל

אתגרי מערכת הפנסיה בישראל | ענת לוין, כלל ביטוח

אי-שוויון בהכנסות, תוחלת חיים וביטחון סוציאלי – המקרה הישראלי

נייר עמדה אג"ח מיועדות | פרופ' איתן ששינסקי וד"ר עדו קאליר 

שוק העבודה העתידי היערכות המגזר הציבורי | ערן יעקב, הממונה על השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

מגמות בעולם התעסוקה | דליה נרקיס, לשעבר, מנהלת אזור מדינות אגן הים התיכון ב-Manpower Group Global

יישום כלים לתשלום לפי תוצאות | אירה פרידמן, סמנכ"לית Social Finance Israel

Future Decoded | Yoram Yaacovi, General Manager Microsoft Israel R&D Center

היערכות הממשלה לשוק העבודה העתידי | מיכל פינק, סמנכ"ל אסטרטגיה ותכנון מדיניות משרד הכלכלה והתעשייה

הערכות הממשלה לשוק העבודה העתידי | מיכל צוק, משנה למנכ"ל והממונה על התעסוקה

האם העתיד כבר כאן? | אהרון אהרון, מנכ"ל רשות החדשנות

צוות שוק העבודה העתידי - תובנות ראשוניות | דפנה אבירם-ניצן, מנהלת המרכז לממשל וכלכלה, המכון הישראלי לדמוקרטיה

יעדי משרד האוצר למול אתגרי המשק | שי באב"ד, מנכ"ל משרד האוצר

Improving the Business Environment: An International Perspective | Augusto Lopez-Claros, Senior Advisor

שילוב אוכלוסיות בכלכלה | אמיר לוי, ראש אגף תקציבים

מיומנויות נמוכות של העובדים בישראל – סיבות ומשמעויות | פרופ' נתן זוסמן